شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایران#خودرو

صالحی: ایران توانایی ساخت بمب اتم را دارد

علی اکبر صالحی گفت: ما همه آستانه های علم و فناوری هسته ای را داریم. یک خودرو شاسی میخواهد، موتور، فرمان و ... میخواهد. شما میفرماید ساختید؛ میگویم بله ولی هرکدام برای کار خودشان است.

دریافت 1 MB

261 33