شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#هرمزگان#بندرعباس

از هرمزگان پیش از انقلاب چه می‌دانید؟ وقتی هرمزگان از تبعیدگاه به قطب اقتصادی تبدیل شد

برای اینکه بهتر بدانیم حداقل هرمزگان و بندرعباس پیش از انقلاب چه شرایطی داشته و بعد از انقلاب سال ۵۷ به کجا رسیده به سراغ ریش سفیدان و در واقع شاهدان عینی رفته‌ایم تا آنها برایمان تعریف کنند.