شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#جشنواره فیلم فجر

مراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجر

امین آهویی

مراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجر با اعلام برگزیدگان و اهدای سیمرغ‌های بلورین به بهترین آثار نمایشی این دوره برگزار شد.این گزارش تصویری در حال تکمیل است ...

مراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجرمراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجرمراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجرمراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجرمراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجرمراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجرمراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجرمراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجرمراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجرمراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجرمراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجرمراسم اختتامیه چهل و دومین جشنواره فیلم فجر