شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#مجلس#مشهد#رئیس مجلس#۲۲ بهمن

عکس/حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس

حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در راهپیمایی عظیم یوم‌الله ۲۲ بهمن در مشهد مقدس حضور یافت. قالیباف همچنین در حرم مطهر رضوی سخنرانی کرد.

 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس
 • حضور رئیس مجلس در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر مشهد مقدس