ببینید | حمایت تمام‌قد خداداد عزیزی از علی دایی روی آنتن زنده تلویزیون