خبر مهم برای متقاضیان لاستیک دولتی/ شرایط فروش جدید اعلام شد