تصمیم بزرگ پس از حذف مقابل ایران در جام ملت‌ها/ «کله گنده» در سوریه ماندنی شد