آدانا دمیر اسپور ترکیه برای شکار علیرضا بیرانوند پیشنهاد وسوسه کننده فرستاد +عکس