مدافع پرسپولیس پیشنهای از لیگ کره‌جنوبی دریافت کرده است.