ببینید | اشک‌ها و لبخندها؛ واکنش‌های مردم به بازی ایران و قطر