سرما هم حریف کاهش نرخ اجاره ویلاهای شمال نشد/گرانترین ویلای شمال چند؟