آبروریزی بزرگ در لیگ برتر والیبال ایران؛ کتک‌کاری مقابل چشم مردم