دلیل درگیری‌ طارمی با قطری‌ها: به مردم ایران توهین کردند