ویدیو| خلاصه بازی ایران ۲ – قطر ۳/ کابوس ادامه دارد؛ باز هم تیم ملی فینالیست نشد!