یوزهای ایرانی از شیرهای بنفش جاماندند ؛ شکست تلخ ایران در برابر قطر ؛ ایران ۲ قطر ۳ | حاشیه‌ های لحظه به لحظه بازی ایران و قطر