هنرمندان بخش بین الملل در جشنواره موسیقی فجر / افتخار راجستان به ایران می‌آید