دومین روز جشنواره فیلم فجر در اصفهان؛ «احمد» نصف جهان را رو سفید کرد