اولین تصاویر از سقوط بالگرد و مرگ رییس‌جمهور پیشین شیلی