این مرد، نفوذی منافقین در کمیته انقلاب بود /معاون شاخه نظامی گروهک منافقین را بشناسید