شهادت خبرنگار دیگر در غزه/ شمار شهدای رسانه به ۱۲۳ نفر رسید