گزارش آخرین تمرین تیم ملی قبل از بازی با قطر در نیمه نهایی جام ملت ها