ببینید | لحظه‌ای که اردن دروازه کره‌جنوبی را به توپ بست؛ حرکت انفرادی و استثنایی یازان النعیمات