ببینید | روایت ماجرای جذب مهدی طارمی توسط علی دایی در گفتگو با فردوسی‌پور و پژمان جمشیدی؛ کشف ۵ دقیقه‌ای!