کاندیدای شاخص اصلاح طلبان در قم انصراف داد /علت چه بود؟