ببینید | حواس‌پرتی بانمک مهدی طارمی در نشانه‌گیر اشتباه نی در لیوان نوشیدنی!