رهامی: در گذشته رایزنی با عقلای اصولگرا بیشتر بود /شرایط برای دادن لیست از سوی اصلاح طلبان فراهم نیست