تحقق وعده ۲۰ میلیارد تومانی رییس‌جمهور برای حمایت از موسسه هنرمندان پیشکسوت/ پیشکسوتان سرمایه‌های ملی هستند