تاکید سفیر ایران در ریاض بر گسترش روابط با همسایگان در همه ابعاد