رئیس سازمان انرژی اتمی: نیروگاه «ایران هرمز» توسط متخصصان داخلی ساخته می‌شود/هیچ کشور خارجی در آن دخیل نیست