وجوه مشترک ایران و سوریه و یک تفاوت بزرگ/ گلزنی ستاره‌ها در روز درخشان گلرها