کادرفنی دلیل وضعیت سردار آزمون را می داند!/ با این اشتباهات مقابل ژاپن فاجعه رخ می دهد/ سوریه مقابل ایران، زور بردن نداشت