ایران به سختی از سوریه گذشت و به ژاپن رسید/ بیرانوند جور اشتباهات قلعه‌نویی را کشید!