پنالتی برای سوریه و گل مساوی در برابر ایران + فیلم