فیلم/ پیش‌بینی هوادار معلول تیم ملی از بازی با سوریه