لزوم برخورد ضربتی با پوشاک قاچاق/ باید کالاهای قاچاق معدوم شوند