عکس | پوستر اختصاصی تیم ملی ایران برای بازی حساس امروز مقابل سوریه