عکسی از رهبر انقلاب بر سر مزار مستشار شهید شده سپاه در حملات اخیر اسرائیل به سوریه