اسامی شهرهایی که پنجشنبه و جمعه ۱۲ و ۱۳ بهمن شاهد بارش برف خواهند بود | بارش های شدید در این ۴ منطقه