تکذیب ارسال پیام آمریکا از سوی نمایندگی ایران در سازمان ملل؛ هر حمله ای با پاسخ قاطع مواجه می‌شود