افزایش نرخ بهره بانکی به 30 درصد یعنی مقابله با بورس/ خلق پول در سیستم بانکی درون‌زا شده است