سوخو 35 روسی یا اف 35 آمریکایی؛ کدام جنگنده بر آسمان حکومت می‌کند؟ + تصویر