اختلاف نجومی قیمت خودروهای وارداتی در نمایندگی و بازار / این مدل یک میلیاردو۹۰۰ میلیون ارزانتر است!