عکس| مرد ایتالیایی طاقت دیدن این صحنه را نداشت/ مانچینی فرار کرد