یورش نظامیان اشغالگر به بیمارستان «امل» در خان‌یونس