با بودجه ۸۰۰ میلیونی این خودرو فرانسوی را بخرید / لیست قیمت ساندرو در بازار