عاشق طارمی هستم اما دوست دارم سوریه پیروز شود/ فکر کنم مهاجم ایران تابستان به این تیم می‌رود