رقم نجومی درآمد اینفلوئنسرهای ایرانی ؛ ۲۳۰۰ میلیارد تومان به حساب ۱۲۳ کاربر واریز شد