رئیس جمهور کره‌جنوبی مانع از تحقیقات درباره فاجعه ۲۰۲۲ سئول شد