کارنامه سرمربی سوریه مقابل ایران/ خاطره تلخ هکتور کوپر از ستاره پرسپولیس +عکس