وکیل بی بی استعفا کرد / نتانیاهو در مهمترین پرونده فسادش تنها شد